بیمه درمان تکمیلی

health-insurance

بیمه درمان تکمیلی

بیمه تکمیلی مخصوص اعضای شرکت پارس ارمغان طلایی

نوع تعهدات  شرح تعهدات تعهدات طرح (ریال)
۱ هزینه‌های بیمارستانی و درمانی و اعمال جراحی بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ هزینه شش عمل جراحی مهم جبران هزینه های جراحی مربوط به سرطان ،مغز واعصاب مرکزی ونخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات) قلب پیوند ریه،کبد،کلیه وپیوندمغزاستخوان ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ هزینه زایمان هزینه‌های زایمان  اعم از طبیعی و سزارین ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ هزینه‌های پاراکلینیکی ۱ جبران هزینه های انواع اسکن، ماموگرافی،سونوگرافی، ام آر آی، آندوسکوپی ،اکوکاردیوگرافی، استرس اکو ، دانسیتومتری ۱۰٫۰۰۰,۰۰۰
۵ هزینه‌های پاراکلینیکی ۲ جبران هزینه های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی (اسپیرومتری -PFT)، نوار عضله (EMG) ، نوارعصب (NCY)  ، نوار مغز (EEG) ، نوار مثانه (سیستومتری یا سیتوگرام) ، شنوایی سنجی، بینایی سنجی ،هولترمانیتورینگ قلب، انژیوگرافی چشم ۵٫۰۰۰,۰۰۰
۶ هزینه‌های پاراکلینیکی ۳ جبران هزینه های اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی و دررفتگی، گچ گیری ،ختنه، بخیه، کرایوتراپی ، اکسیزیون لیپوم ، بیوپسی ، تخلیه کیست و لیزر درمانی ۵٫۰۰۰,۰۰۰
۷ هزینه‌های آزمایشگاه جبران هزینه های آزمایشهای پاتولوژی(آسیب شناسی)،فیزیوتراپی، آزمایشهای تشخیص پزشکی، رادیوگرافی، نوار قلب(الکترو کاردیوگرافی) ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ چشم پزشکی جبران کلیه هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم  درمواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی ودوربینی .استیکمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هرچشم ۳دیوپتربابیشترباشد ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ هزینه آمبولانس داخل شهر هزینه آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی و درمانی طبق دستور پزشک معالج ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰ هزینه آمبولانس بین شهری                هزینه آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی مشروط به بستری شدن

بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی

و درمانی طبق دستور پزشک معالج

۱٫۷۵۰٫۰۰۰
۱۱ فوت پرداخت دیه به بازماندگان در صورت فوت در اثر حادثه ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲ نقص عضو پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی دائم در اثر حادثه ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳ هزینه پزشکی در اثر حادثه پرداخت هزینه های درمانی و پزشکی ناشی از حادثه ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴ آتشسوزی لوازم منزل پرداخت خسارات ناشی از آتشسوزی به لوازم منزل در

مقابل آتش سوزی انفجار و ساعقه

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵ کارت  دندانپزشکی پرداخت  هزینه های دندانپزشکی بدون محدودیت

در مراکز طرف قرارداد

۲۰الی ۶۰درصد
۱۶ بیمه ثالث خودرو کمک هزینه خرید بیمه نامه شخص ثالث خودرو ( در صورت مجوز بیمه مرکزی) تا ۱۵ درصد کل هزینه
۱۷ بیمه بدنه خودرو کمک هزینه خرید بیمه نامه بدنه خودرو تا ۴۰ درصد کل هزینه
۱۸ بیمه های مسئولیت کمک هزینه خرید انواع بیمه مسئولیت تا ۵۰ درصد کل هزینه
۱۹ بیمه های آتشسوزی کمک هزینه خرید انواع بیمه آتشسوزی تا ۳۵ درصد کل هزینه
۲۰ سایر شاخه های بیمه ای کمک هزینه خرید انواع بیمه : باربری،مسافرتی،هواپیما،کشتی و… . تا ۴۰ درصد کل هزینه

 

ثبت نظر

اسکرول