شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۴:۰۲

بیمه اتش سوزی مسکونی

بیمه اتش سوزی مسکونی

هیچ کس نمی‌تواند بگویدکه از بلایای طبیعی ویابا ایجادامکانات پیشگیرانه ازبعضی

حوادث شامل آتش،سیل،دزدی،انفجاروصاعقه چنانچه حادث شودکاملاً درامان خواهدماند.

هرانسانی بازحمات فراوان اموال ودارایی کسب نموده وبه خوداختصاص می‌دهد.

جبران خسارت حوادث ذکر شده بسیار سخت و در بعضی مواقع غیر ممکن است.

لذا شرکتهای بیمه بادریافت حق بیمه خسارت وارده بر اثرحادثه جبران می‌نماید.

بیمه اتش سوزی مسکونی

پوششی است برای جبران خسارت‌های وارد به اموال و دارائی‌های منقول و غیرمنقول که متعلق

به بیمه‌گذار ویادر تصرف قانونی وی باشداز قبیل ساختمان واثاثیه منزل مسکونی وواحدهای اداری

تجاری،صنعتی،تأسیسات،ماشین‌آلات محتویات انبارها که ناشی از خطراتی همچون آتش‌سوزی یا

خطرات تبعی دیگری که در بیمه‌نامه مورد توافق قرار می‌گیرد، باشد.

ثبت نظر

اسکرول
body>1433-2/>