کارت آمینا

کارت آمینا                                                                                                                                                                                                                              کارت آمینا یک کارت بانکی ، عضو شبکه شتاب می باشد.

  • کارت آمینا توسط بانک پارسیان صادر میگردد .
  •  تمامی قابلیت های کارت های بانکی را دارا می باشد.
  • عضو شبکه شتاب می باشد.
  • کارت آمینا ، کارت ویژه تخفیف دندانپزشکی می باشد.
  • تشکیل پرونده الکترونیک همزمان با عضویت.
  • خدمات کارت آمینا زیبایی . لاغری.

کارت آمینا از طریق پوزهای هوشمند که بطور اتوماتیک تعرفه ها و تخفیف های کارت آمینا

 رابرروی صورتحساب صادر شده توسط مراکز،  اعمال میکند، مورد بهره برداری قرار می گیرد.

و با داشتن آمینا کارت  این امکان ویژه  برای اعضای باشگاه فراهم می آیدتا بتوانند از کلیه

خدمات منحصر به فرد باشگاه آمینا که در قسمت خدمات باشگاه درج  گردیده بهره مند گردند  .

تعرفه های دندانپزشکی آمینا

[/vc_column_text]

[/vc_column]

فایل مراکز دندانپزشکی

مراکز زیبایی و تناسب اندام

مراکز و جراحان گروه آمینا 

[/vc_row]

اسکرول